Hvorfor borettslag

I ett borettslag har du mer fritid. Mange borettslag har egen vaktmester som ordner opp for deg. Vaktmesteren klipper gresset, måker snøen og tar seg av vedlikeholdsarbeid på bygningene. Det betyr at du får bedre tid til å gjøre det du har lyst til. Bor du i ett rekkehus med egen hage, må du nok stelle den selv. Men det var kanskje derfor du valgte rekkehus også? Derimot blir fellesarealene i tilknytning til rekkehus ofte tatt hånd om av innleid hjelp. Da slipper du snømåking, grusing og salting av tilførsels -og stikkveier, beplantning av blomsterbed og rabatter samt luking og klipping av gress på fellesarealene.

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

 

Du betaler husleie til deg selv.

En stor del av husleien går med på å betale renter og avdrag på din del av felleslånet som ble tatt opp da borettslaget så dagens lys. Resten av husleiebeløpet dekker fellesutgifter som f.eks. forsikring av bygningene, kommunale avgifter og ytre vedlikehold. Lønn til styret som utfører arbeid for borettslaget, inngår også i prisen.
Alle rentene kan du trekke fra på selvangivelsen
Renter er renter også i borettslag. Og den delen av husleien som utgjør renter på felleslånet, kan du trekke fra på selvangivelsen. I nye borettslag kan rentedelen utgjøre så mye som 80% av husleien.
I mange borettslag er det lett for ungene å finne lekekamerater
Det at barn har andre barn å leke med i nærheten av hjemmet, betyr mye for barnas utvikling og trivsel. Dessuten letter det hverdagen til travle småbarns-foreldre når de slipper å organisere frakting av barn til steder hvor det finnes andre barn å leke med. Mange borettslag har gode lekeplasser hvor barn kan leke trygt for bil-trafikk. Barnehage, skole og fritidstilbud finnes ofte i nærheten av borettslaget.


Lettvint og trygt som gammel.
Med tid og stunder kan stor villa og hage bli ett ork. Mange eldre velger å flytte til borettslag nettopp for å slippe å bekymre seg over alt arbeidet utomhus. At veien til naboen er kort, betyr mye. Enten det er for å hente hjelp eller bare for å slå av en prat. I de siste årene har boligbyggelagene bygget spesielle eldreboliger, eller tilrettelagt allerede eksisterende boliger. Flere av disse har spesielle servicetiltak direkte tilknyttet, eller de er lagt i nærheten av servicesenter for eldre.


13 gode grunner:


- Løpende kostnader
Alle felleskostnader, som renovasjon, TV-anlegg m.m. betales av borettslaget. Du betaler din månedlige andel av felleskostnadene til borettslaget.
- Bofellesskap
Beboerne eier bygningene, fellesanlegg og uteareal i fellesskap. Som andelseier har du rett til å være med å bestemme og du er medansvarlig for driften av borettslaget
- Vedtekter
Borettslaget har lover og vedtekter som sikrer deg en trygg borett.
- Utvendig vedlikehold
Du trenger ikke planlegge utvendig vedlikehold, som borettslaget er ansvarlig for. Styret i borettslaget har vedlikeholdsplaner, som omfatter alle boligene i borettslaget. En andel er avsatt til dette.
- Uforutsett vedlikehold
Oppstår det uforutsette problemer med faste innstallasjoner, som er borettslagets ansvar, kan du kontakte styret og de vil utbedre forholdet
- Du kan forbedre miljøet
Du kan gjennom generalforsamling og medlemsmøter aktivt påvirke ditt bomiljø.
- Forsikring
Forsikring av boligen er ivaretatt av borettslaget. Det eneste du trenger er innboforsikring. Ved skader : Ta kontakt med  boligbyggelaget
- Medlemsfordeler
Som medlem av boligbyggelaget får du glede av de rabattordninger det enkelte boligbyggelag har.
- Strøm og telefon
Den enkelte er selv ansvarlig for disse kostnadene. Boligbyggelaget kan inngå avtaler med enkelte leverandører, som kan gi deg fordelaktige rabatter.
- Kjøp og salg av bolig
Ved salg av din bolig sikrer boligbyggelaget ett trygt salg etter borettslovens bestemmelser.
- Trivselsregler
Borettslagene har regeler som skal sikre deg ro, orden og ett godt naboskap.
- Bytte/overdragelse
Etter nærmere retningslinjer kan du bruke boligen din som bytteobjekt i annen bolig, eller overdra boligen din til nære slektninger, uten at andre medlemmer i boligbyggelaget har forkjøpsrett.
- Forkjøpsrett
Ditt medlemsskap gir deg forkjøpsrett ved kjøp av bolig. 

©2017 Sagatun BL, Joomla Open Source, satt opp av Rune K. Andersen

Søk